TMMOB Sehir Plancilari Odasi Ankara Subesi

Thursday
Apr 02nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ana Sayfa DAVALAR Dava Özetleri

Dava Özetleri

GÜNEYPARK (ALTINORAN VE ÇEVRESİ) İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE BİR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DAHA

Kent bütünü üst ölçekli planlarının koyduğu ilke ve esaslara uymayan; genel yerleşmeler sistemi, yoğunluk deseni ile doğal ve açık alan sistemini tamamen bozan; korunan doğal alan statülerinden birisi olan öçk alanı ve havza alanının doğal yapı sisteminin devamı/uzantısı olan imrahor vadisi’ni bilim ve hukuk dışı bir şekilde kullanıma açan; üst ölçekli planda belirtilen ”ağaçlandırılacak alan"ların yerleşim dışı tutulma ilkesine aykırı olarak nüfus, istihdam ve ulaşım-yeşil sistem (ankara kenti hava koridoru) dengelerini bozan; planlama ilkeleri ve esasları açısından teknik ve yasal zorunluluk olmasına rağmen, doğal yapı verilerinden biri olan hidrolojik-hidrojeolojik yapıya ilişkin yasal ve doğal eşik niteliğindeki havza su sistemini göz ardı eden planlara danıştay 7.kez yürütmeyi durdurma kararı verildi!

Devamını oku...
 

GÖLBAŞI İLÇESİ’NDE YAPILAN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ’NDE BİLİRKİŞİ KARARI

Üst ölçekli planlarda çok düşük yoğunluklu konut alanlarından oluşan bir bölgede inşaat alanı yaklaşık 6 kat arttırılmış; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yerine geçen, parsel bazında yapılaşma koşullarına yer verilmiş; plan notlarında mevzuata tamamen aykırı olarak inşaat emsali daha da arttırıcı hükümler içeren plan değişikliğinde bilirkişi raporu lehimize!

 

Devamını oku...

YENİMAHALLE İLÇESİ, ALACAATLI’DA YAPILAN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ’NE BİLİRLİŞİ KARARI

Ayrıcalıklı imar hakları düzenlenen bir alan oluşturularak, inşaat alanı yaklaşık 4 kat arttırılmış ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yerine geçen, parsel bazında yapılaşma koşullarına yer verilmiş nazım plan değişikliği davamızda bilirkişilerden olumlu rapor!

Devamını oku...

ETİMESGUT İLÇESİ, ŞEKER MAHALLESİ’NDE YAPILAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ’NDE İPTAL KARARI

E=1.00 hmax=serbest “kentsel çalışma alanı” kullanımından E=2.00 “kentsel merkez alanı kullanımına” dönüştürülmüş bu alana plan notlarıyla konut ve rezidans kullanımları da dahil olmak üzere çok farklı kullanımlar yüklenmiş plan değişikliğine mahkemeden iptal kararı!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2013 tarih ve 2220 sayılı kararı ile onaylanan “Etimesgut ilçesi, Seker Mahallesi, 48304 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği (OKUL YAPMA TAAHHÜTLÜ)” işleminin iptali için 24.03.2014 tarihinde açılan, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde 2014/598 esas sayısı ile devam eden davamızda mahkeme, 22.10.2014 tarihinde “işlemin iptali” kararı vermiştir.

KONUT BÖLGESİNE VE BÖLGE PARKLARINA DÖNÜŞTÜRÜLEN ALANDA BİLİRKİŞİ KARARI

2023 Başkent Ankara Planı’nda sanayi / depolama / lojistik merkezleri / kentsel çalışma alanları / vadi tabanları / su toplama havzası-uzun mesafeli koruma alanı kullanımında kalan alanları konut bölgesine ve bölge parklarına dönüştüren plana bilirkişilerden “aykırı” kararı!

Devamını oku...

KEÇİÖREN İLÇESİ BAĞLUM 2. ETAP İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ’NDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Tarımsal niteliği korunacak alan ve açık-yeşil alan sisteminin bir parçası olarak belirlenen alanların yerleşime açılması işleminin iptaline ilişkin önceden verilmiş yargı kararları hiçe sayılarak, aynı alanda tekrar yapılan değişikliğe “yürütmeyi durdurma”!

Devamını oku...

Güneypark (Altınoran) davalarında yürütmeyi durdurma kararı alındı

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 16.07.2010 gün ve 2196 sayılı kararı ile onaylanan"1/5000 Ölçekli Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı"nın,

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 14.03.2011 gün ve 802 sayılı kararının ve bu karar ile onaylanan  "Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı"nın,

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 14.03.2011 gün ve 802 sayılı kararının ve bu karar ile onaylanan  "Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı"nın

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 13.08.2010 gün ve 2495 sayılı kararı ile onaylanan "Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonları"nın,

iptali istemiyle açtığımız davalarımızda Mahkemece dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması kararı verilmiştir. (TT. 22.03.2013)

Yenimahalle Alacaatlı Muhtelif Adalara İlişkin Davamızda Keşif Gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 14.03.2011 gün ve 815 sayılı kararı onaylanan "Ankara, Yenimahalle İlçesi, Alacaatlı Mah. muhtelif adalara Ait 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği"nin plan notlarında yer alan 2 no.lu plan notunun (*** ile işaretli) 3. Paragrafının, 5, 6 ve 9 no.lu plan notlarının iptali istemi ile 27.06.2011 tarihinde açtığımız, Ankara 11. İdare Mah. 2011/1357 Esas No.lu davamızda bilirkişi keşfi gerçekleşmiştir.

Pursaklar İlçesi Gümüşoluk ve Kurusarı Mah. İlişkin Davamızda Keşif Gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 14.03.2011 gün ve 804 sayılı kararı ile onaylanan, "Pursaklar (Ankara) Gümüşoluk, Kurusarı Mahallelerine İlişkin 2023 Başkent Ankara 1/25.000 Ölçekli Nazım Plan Değişikliği ve 1/5.000 Ölçekli Nazım Planı"nın iptali istemi ile 17.06.2011 tarihinde açtığımız, Ankara 17. İdare Mah. 2011/2584 Esas No.lu davamızda bilirkişi keşfi gerçekleşmiştir.

Yuva Mahalesi Nazım Planları İptal Edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 11.09.2009 gün ve 2116 sayılı kararı ile onaylanan "1/5000 ölçekli Yenimahalle ilçesi Yuva Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanı Nazım İmar Planı"nın iptali istemi ile 12.03.2010 tarihinde açmış olduğumuz Ankara 8. idare mah. 2010/383 Esas No ile devam eden davamızda mahkemece dava konusu işlemin iptali kararı verilmiştir

Gölbaşı İlçesi Güneykent Gelişim Projesi 2. Etaba İlişkin Davamızda Keşif Gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2010 gün ve 1163 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi Güneykent Gelişim Projesi 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin iptali istemi ile 09.05.2011 tarihinde açtığımız, Ankara 7. İdare Mah. 2011/903 Esas No.lu davamızda bilirkişi keşfi gerçekleşmiştir.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL